Smart Mobility in Flevoland

12 mei 2017

Smart Mobility

Om de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in Nederland te versterken volstaan de traditionele oplossingen, zoals de aanleg van nieuwe wegen, niet meer. Daarom willen we de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën benutten, waarvan de ontwikkelingen op dit moment bijzonder snel gaan. De inzet van deze innovatieve ICT-oplossingen noemen we Smart Mobility.

Provincie Flevoland en Smart Mobility

Smart Mobility staat volop in de belangstelling, mede doordat Smart Mobility vaak in één adem wordt genoemd met de zelfrijdende auto. Die technologische ontwikkeling kan een grote impact gaan hebben op de samenleving. Grote veranderingen in werkgelegenheid, economie en sociale cohesie worden voorzien.

Maar Smart Mobility is meer. Ook een burgerinitiatief dat zich richt op het verbeteren van de bereikbaarheid van landelijke gebieden, door de vraag naar vervoer via een smartphone applicatie aan de vervoermogelijkheden te koppelen, is een goed voorbeeld van Smart Mobility. Het hele spectrum van Smart Mobility mogelijkheden en toepassingen grijpt in op mobiliteit in al zijn geledingen en daarmee op de samenleving in zijn geheel en de economie in het bijzonder. Om die reden wil de provincie Flevoland invulling geven aan Smart Mobility in Flevoland.

Actieplan Smart Mobility

De provincie Flevoland richt zich met Smart Mobility op de unieke kansen voor de provincie en heeft een Actieplan opgesteld om haar ambities waar te maken. Dat Actieplan kent 8 sporen.

1. Samen sta je sterker
Flevoland zoekt nauwe samenwerking met partijen in de Metropool Regio Amsterdam (MRA), maar ook in andere delen van Nederland. Flevoland staat ook nadrukkelijk open voor marktpartijen met nieuwe ideeën en wil daartoe onder meer een experimentenloket openen.
2. Living Learning Labs op het platteland
Voor een vitaal platteland is het groot belang om de bereikbaarheid te behouden. Dat is steeds lastiger dus zullen nieuwe Smart-Mobility-concepten als MaaS (Mobility as a Service) moeten worden ingezet.
3. Evenementen trekken aan
De grote evenementen in Flevoland, zoals Lowlands en Defqon, zorgen voor een grote druk op het wegennet. Hiertoe zijn innovatieve oplossingen op het gebied van crowd- en verkeersmanagement nodig, die Flevoland naar voorbeelden in Amsterdam (Sail, het Arenagebied etc.) wil inzetten.
4. Talking Flevoland
Flevoland wil intelligente verkeersregelinstallaties (i-VRI’s) realiseren die communiceren met auto’s om de doorstroming te bevorderen. Daartoe participeert Flevoland in het Rijksproject Talking Traffic.
5. LAB-Testcentrum
De provincie Flevoland ondersteunt het initiatief om te komen tot de realisatie van een testcentrum voor zelfrijdende voertuigen bij Airport Lelystad. Ook het bijbehorende bedrijventerrein en de wegen in de nabijheid wil Flevoland geschikt maken als testroute voor zelfrijdende auto’s.
6. Flypod
Geheel in lijn met de ontwikkeling van Lelystad Airport, het Lelystad Airport Businesspark (LAB) en het LAB-Testcentrum wil Flevoland een zelfrijdende busverbinding realiseren tussen Lelystad Airport en het station.
7. Smart Energy
Voor de doelen op het gebied van elektrisch rijden werkt Flevoland samen met MRA-E (Metropool Regio Amsterdam Elektrisch).
8. Logistieke innovatie
De regio biedt talloze mogelijkheden voor het uittesten van nieuwe logistieke oplossingen, zoals truck platooning en geïntegreerd intermodaal vervoer. Flevoland wil dit stimuleren door het leggen van verbindingen tussen het bedrijfsleven en de markt van Smart Mobility.

Zie bijgaand document voor het leaflet dat het Actieplan kort samenvat en volg de link naar de website van Flevoland voor het hele Actieplan.

ViSchi is er trots op dat de provincie Flevoland haar het procesmanagement op het dossier Smart Mobility toevertrouwt.

Bel voor meer informatie Martin Visser (06 13602506).

Naar het overzicht