Programmamanagement: Een integrale en planmatige aanpak

Integraal programmamanagement van het beheer en onderhoud is voor veel gemeenten een grote opgave. Wegen, riolering, groen en andere onderdelen van de openbare ruimte worden planmatig onderhouden. Er komt veel bij kijken. Daarom helpen onze programmamanagers u graag. Wij stellen een meerjarig programma op dat wij met u afstemmen op de werkzaamheden van andere partijen, zoals nutsbedrijven, die impact hebben op de openbare ruimte. Hoe doen we dit?

ViSchi Programmamanagement: Samenwerken met u en de gebruiker

Onze aanpak kenmerkt zich door een integrale, meerjarige analyse van alle onderdelen van het beheer en onderhoud. Hiervoor koppelt onze programmamanager de volgende zaken samen voor een gebalanceerd programma:

  • Focus
  • Grote kennis van het beheer en onderhoud
  • Inzicht in de gemeentelijke context

Wij winnen informatie in bij alle relevante partijen om tot een totaalbeeld te komen van alle werkzaamheden in uw openbare ruimte. Hierbij mag de belangrijkste stakeholder niet ontbreken: de gebruiker.

Betrek de Gebruiker

Alle belanghebbenden, van nutsbedrijven tot gebruikers, worden nadrukkelijk betrokken om te komen tot meerjarige, indien gewenst, wijkgerichte programma’s. Onze unieke aanpak Valor is hier uitermate geschikt voor.
Door mensen en bedrijven te betrekken bij het plannen van het beheer en onderhoud maximaliseren wij voor u zowel de publiekswaarde als het maatschappelijke rendement.

De (wijk)beheerplannen die daaruit voortkomen leiden dan ook per definitie tot een efficiënte en effectieve aanpak van het beheer en onderhoud

Wat bieden wij u?

  • Analyse van benodigd beheer en onderhoud vanuit beleidskaders (technisch en financieel) 
  • Meerjarige programmering van het beheer en onderhoud op basis daarvan
  • Afstemming met andere stakeholders en actoren, waaronder burgers en bedrijven 
  • Opstelling (wijk)beheerplannen
  • Ondersteuning medewerkers bij implementatie aanpak meerjarige, integrale programmering

Wilt u ook integraal programmamanagement van uw openbare ruimte die de gebruiker direct betrekt en uw maatschappelijke rendement verhoogt? Neem dan nu contact met ons op.

 
Contact