Placemaking: creëren van succesvolle openbare ruimte met gebruikers

ViSchi Management en Advies werkt samen met Suzan de Jong en Trees van der Gun om placemaking bij u in te zetten. Zij zijn placemaking specialisten van het eerste uur en hebben ruime ervaring met tal van placemaking trajecten, van woonstraten tot buurtparken en wijken. Placemaking biedt u een bewezen methode voor het scheppen van een succesvolle openbare ruimte. Die creëert u alleen met de inzet en betrokkenheid van de gebruikers van die plek. Hiervoor reikt placemaking u de juiste handvatten aan.

Participatie

Wilt u een openbare ruimte die betekenis heeft voor haar gebruikers? Neem dan placemaking als uitgangspunt. Wij gebruiken het als participatiemethodiek bij het werken aan een leefbare woonomgeving, sociaal-fysieke gebiedsontwikkeling en projecten in de openbare ruimte. Placemaking heeft een sterk fundament. Het Amerikaanse Project for Public Space (PPS) ontwikkelde placemaking namelijk op basis van maar liefst 40 jaar ervaring.

Openbare ruimte: Een plek voor de gebruiker

Placemaking is bovendien een manier van kijken die uitgaat van de openbare ruimte als ‘plaats’. Oftewel een plek die betekenis heeft voor de gebruiker. Een plek waar je naartoe gaat om dingen te doen: zitten, spelen, lezen, eten, kijken, sporten. Bij het inrichten van die plek ben je daarom bezig met het creëren van een ruimte, niet met het maken van een ontwerp.

Principes van Placemaking

Het hanteert een aantal principes om te komen tot succes. Het belangrijkste uitgangspunt is: de gemeenschap is de deskundige, wiens input onontbeerlijk is bij het creëren van een succesvolle openbare ruimte.

Lees meer over de uitgangspunten

11 UITGANGSPUNTEN VAN PLACEMAKING

 • De gebruikers zijn expert over het gebruik - Betrek hen vroegtijdig en continu.
 • Je maakt een plek en niet een ontwerp – ‘Waar voelt men zich thuis?’
 • Je kunt het niet alleen - Zoek samenwerking met gebruikers, stagiaires, vrijwilligers en professionals.
 • Men zegt altijd dat het niet kan - Maar laat je niet stoppen.
 • Je kunt al veel zien door te observeren - Kijk, luister, fotografeer, onderzoek en tel hoe een ruimte echt wordt gebruikt.
 • Ontwikkel een visie - Wees ambitieus, maak korte en lange termijndoelen.
 • Vorm ondersteunt de gebruiksfunctie - en niet andersom…………
 • Maak dubbele functies en combinaties  - Dat stimuleert extra gebruik of activiteit.
 • Start met de bloemen - Begin met de quick wins: klein, snel en goedkoop.
 • Geld is niet de kwestie  - Geld volgt visie.
 • Je bent nooit klaar - Beheer is 80% van het succes.

Kernkwaliteiten openbare ruimte

De gebruikers van een plek beoordelen de plek op een viertal kernkwaliteiten. Dit zijn:

 • Gebruik & activiteiten
 • Comfort & beeldvorming
 • Toegankelijkheid & verbindingen
 • Gezelligheid

Lees meer over de 4 kernkwaliteiten

4 KERNKWALITEITEN OPENBARE RUIMTE

Placemaking baseert zich op vier kernkwaliteiten die door de gebruikers beoordeeld en verbeterd worden:

 • Gebruik & activiteiten: Wat kun je er doen? Zijn er minstens tien verschillende dingen om te doen? Zijn deze activiteiten duurzaam, betaalbaar, leuk, uniek, levendig, speciaal, bruikbaar?
 • Comfort & beeldvorming: Is de plek aantrekkelijk om er langer te verblijven? Is het zitbaar, schoon, groen, beloopbaar, veilig?
 • Toegankelijkheid & verbindingen: Is het makkelijk bereikbaar, begaanbaar, overzichtelijk?
 • Gezelligheid: Voelt men zich thuis op de plek? Is er een gezellige sfeer, is men vriendelijk, trots, verwelkomend, maakt men graag een praatje met elkaar? Doet men iets voor de plek?

Placegame,  op locatie

Een placegame is een aantrekkelijk en efficiënt instrument om met een grote groep mensen op methodische wijze een openbare ruimte te evalueren op de kernkwaliteiten en een (her)inrichting te initiëren.

Lees meer over de placegame

De groep bestaat uit allerlei verschillende gebruikers: bewoners, leerkrachten, winkeliers, kinderen, jongeren enz. De plaats wordt verdeeld in kleine gedeelten. Met een evaluatieformulier in de hand gaan de belanghebbenden in kleine groepen hun gedeelte van de plaats evalueren. Iedere deelnemer vult zijn indrukken in van de plek op de 4 kernkwaliteiten en formuleert zijn eigen verbeterideeën. Vervolgens bespreekt het groepje met elkaar de kansen en ideeën voor verbetering van de plek. De groep formuleert korte en lange termijn verbeteringen. De bevindingen en aanbevelingen worden teruggekoppeld en bediscussieerd.

Ontwerplab: Zet ideeën op de kaart

Bij het ontwerplab tekenen wij de gezamenlijke wensen, ideeën en meningen van de gebruikers met betrekking tot de fysieke inrichting in op een lege kaart van het gebied. Dit is de basis voor het nieuwe ontwerp dat de ontwerper verder uitwerkt.

Belangrijk is de dialoog. Mensen praten met elkaar, discussiëren, maken afwegingen en luisteren naar tegenargumenten. De intentie is om te komen tot een oplossing waar eenieder zich in kan vinden. Sociale initiatieven pakken de gebruikers zelf op met eventuele ondersteuning van welzijn, gemeente of een andere instelling.

Neem nu contact met ons op en maak van uw openbare ruimte een succesvolle plek voor en door de gebruiker.

 
Contact