VALOR: 20 tot 30 procent meerwaarde openbare ruimte

Als beheerder van de openbare ruimte heeft u het niet makkelijk. U heeft te maken met krimpende budgetten, beleidswijzigingen en gebruikers die steeds diverser en mondiger worden. Hoe zorgt u er nou voor dat al die partijen tevreden zijn en u binnen uw budget blijft? Met VALOR. Het is een door ons ontwikkelde unieke methode en alleen beschikbaar via ViSchi Management en Advies. Wat houdt die methode in?

Wat is VALOR?

Als gemeente moet u een waardevolle openbare ruimte creëren waar mensen graag verblijven. Doet u dit niet dan trekken zij weg met hun talenten naar andere steden. Dit is natuurlijk het laatste wat u wilt.De waarde van de openbare ruimte, het maatschappelijke rendement, bepaalt de gebruiker. Met VALOR bieden wij u concrete methodieken en oplossingen die zorgen voor een verhoging van 20 tot 30% van dit rendement, met hetzelfde budget. Dus meer waar(de) voor uw geld! Hoe werkt het?

Kwaliteit door grenzen weg te nemen

Succesvolle openbare ruimte is een totaalplaatje en wordt niet door 1 onderdeel bepaald. Het draait niet alleen om de technische kwaliteit maar juist om de beleving. Om succes te optimaliseren brengen we daarom de 3 domeinen samen:

  • Technische Kwaliteit
  • Sociale Kwaliteit
  • Economische Duurzaamheid

Wij ondersteunen u om zowel de balans tussen technische noodzaak en budget te vinden als vanuit andere waarden te kijken naar de openbare ruimte. Wij verbreden de visie van alleen de technische normen naar juist ook de publiekswaarde: hoe beleeft de gebruiker het?

Omslag in uw organisatie

VALOR vergt een omslag in het denken binnen uw organisatie. Die omslag brengen wij graag samen met u tot stand. Daartoe is geen intensief organisatie-ontwikkeltraject nodig, het kan stapsgewijs. Wij kunnen in dit kader onder meer het volgende voor en met u realiseren:

  • Vertaling VALOR-visie naar beleidskader
  • Trainingstraject voor beheerders publiekswaarde centraal zetten
  • Ondersteunen beheerders om interactief met burgers en het bestuur oplossingen tot stand te brengen.
  • Community Management op kern- en wijkniveau door het bieden van een platform voor burgerparticipatie
  • Placemaking trajecten  opstellen en uitvoeren

Wilt u ook een verhoging van uw maatschappelijke rendement met 20 tot 30 procent? Neem dan nu contact met ons. 

Meer informatie over VALOR kunt u ook lezen in onze beknopte brochure. Download onze brochure via de link onder de Contactbutton

 
Contact