Veranderingsproces: Een frisse blik, passie en ervaring

Gemeentelijke fusies, privatiseringen van afdelingen of het opnemen van nieuwe taken. Om antwoord te geven op deze opgaven, of deze nu politiek-bestuurlijk worden ingegeven of door de organisatie zelf, is vaak een grote omwenteling van uw organisatie nodig. Hoe zorgt u voor succes? Door een professional in te huren die met een frisse blik naar uw organisatie kijkt en bekend is met de uniekheid hiervan. Dat zijn wij.

Organisatieverandering: De 4 kenmerken voor succes

Hoe pakken wij dan een veranderopgave aan? Met onze kennis van de publieke sector, ervaring met de interne verzelfstandiging van bedrijfsonderdelen en het werken in de commerciële adviesbranche geven wij effectief en efficiënt invulling aan uw vraag.

Bij een organisatieverandering kijken wij eerst naar de 4 belangrijkste kenmerken:

 1. De schaal 
  Hoe groot is de verandering die u nastreeft?
 2. Impact 
  Hoe groot is de impact op uw organisatie en uw medewerkers?
 3. Duur 
  Wat is de doorlooptijd?
 4. Strategisch belang 
  Waarom is de verandering belangrijk en wat is uw doel?

De invulling van die kenmerken varieert van organisatie tot organisatie. Maar 1 ding is overal hetzelfde. Een veranderopgave heeft alleen succes als uw medewerkers zich deze eigen maken. Anders blijft het een papieren tijger. Hier draait onze aanpak om.

Succesvolle verandering? Zet medewerkers centraal

In onze verandertrajecten betrekken wij daarom uw medewerkers intensief vanaf het begin. Zij zijn een actief onderdeel van het proces en brengen hun ideeën in. Wij bepalen wel de koers, geven richting en gaan uw medewerkers enthousiast voor. Gezamenlijk maken wij de verandering tot een succes.

Staat u voor een veranderopgave?
Neem dan nu contact met ons op of laat uw informatie achter. 

 
Contact