Projectleider Programma Smart Mobility van de Metropoolregio Amsterdam

18 oktober 2019

Smart Mobility in de MRA

Het werkveld van mobiliteit is in beweging, zeker in een stedelijke regio als de MRA. Door de groei in het aantal toeristen, bedrijven en bewoners neemt de druk op het bestaande wegennet toe, terwijl er steeds minder ruimte is om de infrastructuur en het aanbod aan OV uit te breiden. Smart Mobility toepassingen worden gezien als een mogelijkheid om de MRA bereikbaar, duurzaam en economisch sterk te houden.

Het MRA-programma Smart Mobility

Met het MRA programma Smart Mobility wordt de Metropoolregio Amsterdam voorbereid op de mobiliteit van de toekomst. Het is de bedoeling dat Smart Mobility oplossingen en toepassingen in de regio worden aangejaagd die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen; Smart Mobility is immers geen doel op zich. Leren door te doen is hierbij belangrijk net als het wegnemen van barrières. Het programma focust op zes thema’s: Voertuigtechnologie, Data, Digitale en Fysieke infrastructuur, Logistiek, gebiedsontwikkeling en Mobility as a Service (MaaS).
Het MRA programma Smart Mobility is een triple helix-programma, wat betekent dat overheid, markt en kennisinstellingen actief met elkaar samenwerken. De opdrachtgevers bestaan uit de provincies Noord Holland en Flevoland, de Vervoerregio Amsterdam, de gemeente Amsterdam, Johan Cruijff Arena, Schiphol, AMS institute en de Amsterdam Economic Board.

Opdracht aan ViSchi

Onze opdracht richt zich op diverse onderwerpen c.q. aspecten.
• Het vervullen van de rol van Thematrekker/projectleider Mobility as a Service (MaaS).
• Versneller diverse dossiers, waaronder Kennis & Leren, de Opgave Toeristenstromen, het creëren van een MRA-breed testbed voor Smart-Mobility-toepassingen en andere onderwerpen waar al dan niet tijdelijk extra inzet op nodig is.
• Rechterhand in de organisatieontwikkeling van het programma en klankbord voor de programmanager.

Transitie

Met Smart Mobility bevinden we ons middenin een transitie op het gebied van mobiliteit. Zo’n transitie kenmerkt zich door het ontstaan van compleet nieuwe structuren en werkwijzen en vereist dan ook een hierop gerichte aanpak. Dat betekent onder meer dat een strikt programmatische aanpak niet werkt en dat maximaal flexibel moet worden ingespeeld op enerzijds het versnellen van innovaties en anderzijds het afbreken van oude structuren en werkwijzen c.q. disruptie. De inzet van ViSchi in het platform Smart Mobility heef tot gevolg dat we middenin de dynamiek zitten die dit tot gevolg heeft.

Bel voor meer informatie Martin Visser (06 13602506).

Naar het overzicht