Afronding opdracht Projectleiding Regiotaxi Flevoland

18 oktober 2019

Regiotaxi

Regiotaxi Flevoland is openbaar (regionaal) vervoer voor iedereen. Met Regiotaxi Flevoland kan men reizen vanuit of naar de gemeenten Noordoostpolder, Dronten, Zeewolde en Lelystad. Het startpunt of eindpunt van een rit moet altijd in één van de deelnemende gemeenten liggen. In Lelystad is de regiotaxi alleen bestemd voor reizigers met een Wmo-vervoerspas, in de andere gemeenten is het tevens aanvullend ov. De regiotaxi rijdt van deur tot deur. Een reiziger hoeft dus niet bij een halte te wachten.

Project

In de zomer van 2017 stond het Regiotaxi-concept aan de vooravond van een evaluatie. ViSchi is toen gevraagd het proces rond die evaluatie te begeleiden. In nauwe samenwerking met de vertegenwoordigers van de 4 betrokken gemeenten en de provincie is een onderzoek uitgevoerd door MuConsult. Dat onderzoek heeft geleid tot aanbevelingen om de samenwerking voort te zetten, maar Regiotaxi in een iets andere opzet aan te besteden. In plaats van een Mobiliteitscentrale wordt in het nieuwe concept uitgegaan van een Callcenter en in plaats van 3 vervoerders wordt het nieuwe contract uitgevoerd door 1 vervoerder.

Aanbesteding

Het voormelde nieuwe concept is aanbesteed, alweer in nauwe samenwerking met de 5 betrokken overheden. Trafficon heeft in dit proces gezorgd voor de nodige inhoudelijke ondersteuning. De Europese aanbesteding heeft in het eerste kwartaal van 2019 geleid tot gunning van het Callcenter aan Munckhof en van het vervoer aan Witteveen. Er lag een redelijk grote druk op de planning, vanwege de benodigde implementatietijd van de contracten. Met ingang van 1 juli 2019 zijn Munckhof en Witteveen aan de slag gegaan om Regiotaxi Flevoland in de nieuwe opzet voort te zetten, hetgeen inmiddels alweer enige tijd loopt.

Afronding

Met de start van de nieuwe contractperiode is een intensief traject succesvol afgerond. De samenwerking tussen de 4 gemeenten en de provincie is voor Regiotaxi weer voor meerdere jaren geborgd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en het vertrouwen over en weer om deze vorm van dienstverlening voor de reizigers voor langere tijd samen te borgen is groot, zowel ambtelijk als bestuurlijk. ViSchi kijkt dan ook met een zekere trots terug op dit proces. Inmiddels zijn de taken en verantwoordelijkheden overgedragen aan de contractmanager. ViSchi dankt partijen voor het in haar gestelde vertrouwen; we kijken met veel plezier terug aan de goede samenwerking!

Bel voor meer informatie Martin Visser (06 13602506).

Naar het overzicht