Ervaringen Purmerend met placemaking op televisie!

07 september 2018

Zondag 9 september om 9.55 uur RTL 7
Het thema van het programma van Ondernemend Nederland op 9 september 2018 is Stad van de Toekomst. In deze uitzending delen Mario Hegger (wethouder Purmerend en wijkwethouder Purmer Noord), Misja Horsthuis (wijkmanager Purmer Noord) en Manon Anink (vertegenwoordigster Buurtvereniging HSSstraat) hun ervaring met placemaking. Het programma van Ondernemend Nederland is te zien op RTL 7 en begint om 09:55 uur en wordt zaterdag 15 september om 13.00 uur herhaald.

Pilot placemaking
De pilot met placemaking is in 2015 ingezet in het project herstraten Hark-, Schoffel- en Spadestraat (HSSstraat). Placemaking is ‘een participatie methode’ voor de inrichting van de openbare ruimte. ViSchi Management en Advies is actief als accountmanager binnen het team Programmering & Planning van Purmerend en was vanuit die hoedanigheid de interne opdrachtgever voor dit project.
Bij placemaking geldt als belangrijkste uitgangspunt dat de bewoners, de gebruikers van het gebied, ‘de deskundigen’ zijn. Waar het in eerdere projecten de gewoonte was om met een plan, een eerste ontwerp, naar buiten te gaan, is nu eerst samen met de bewoners middels placegame een inventarisatie uitgevoerd. Dit is een gezamenlijk evaluatie van wat is ‘goed’ en ‘wat kan beter’. Het belangrijkste is de dialoog.
Vervolgens is dit met de bewoners en ontwerpers van de gemeente Purmerend in een ontwerpatelier uitgewerkt. Bewoners en ontwerpers praten met elkaar, discussiëren, maken afwegingen en luisteren naar de tegenargumenten.

Participatie vraagt anders denken
Dit vraagt ook anders denken van de gemeentelijke organisatie. Om ook de organisatie mee te nemen in deze andere benadering is een placegame met de verschillende afdelingen uitgevoerd. Hierbij waren beheerders, ontwerpers, brandweer, handhavers, managers, de woningbouwcoöperatie, wijkkerngroep Purmer Noord, Club Welzijn en de wijkagent aanwezig. ViSchi Management en Advies is van mening dat je de filosofie van placemaking ook bij beleidsvraagstukken kunt hanteren.

Zie voor meer informatie over placemaking onze speciale pagina onder Engineering en de eerdere nieuwsitems van 14 april 2015 en 17 juni 2015. Of neem contact op met Wilco van Schie (06 20831071). Vanuit ViSchi Management en Advies is hij actief als accountmanager binnen het team Programmering. 

Naar het overzicht