Bouw- en woonrijpmaken Torensteepolder

15 december 2016

Aanleiding: Bouwen 180 woningen in Torensteepolder

Na een jarenlange planvoorbereiding met tal van procedures staat het licht op groen. Er mag worden gebouwd in de Torensteepolder. Een gebied aan het Haringvliet ten zuiden van Numansdorp in de gemeente Cromstrijen. De ontwikkelaar Midstate had al een twaalftal prachtige landgoederen in ontwikkeling, maar nu mag het plan van een kleine 180 woningen ook doorgaan.

Vischi: Civieltechnisch advies, technische voorbereiding, bestekken en overleg

ViSchi voert in opdracht van de ontwikkelaar Midstate de civieltechnische advisering uit, de technische voorbereiding voor het bouw- en woonrijp maken als ook de benodigde overleggen met gemeente, Waterschap en nutsbedrijven. Daarnaast maken wij de bestekken en het bijbehorende benodigde tekenwerk.

Samenwerking

In deze mooie opdracht werken wij samen met een tweetal partners: Prommenz en Snelten Civiele Techniek. Prommenz is een jong en dynamisch advies- en ingenieursbureau, gevestigd in Schagen. Zij verzorgen de technische uitwerking en de bestekken. Geert Snelten is onze specialist op het gebied van riolering en water.

Netwerk Vischi Management en Advies

Wij zijn er trots op dat Midstate de technische uitwerking en advisering voor dit mooie project aan ons toevertrouwt. Daarnaast verheugen wij ons op de samenwerking met onze partners. ViSchi is een actief deel van een netwerk van hoogwaardige bedrijven en specialisten. Deze opdracht bewijst dat dit een succesvolle formule is!

Bel voor meer informatie over dit ontwikkeltraject Martin Visser (06 13602506).

Naar het overzicht